CUỘC ĐUA RACE’N GO ASIA

Điều khoản và điều kiện:

Thời gian khuyến mãi: 09/02/2024 08:00 am – 15/05/2024 08:00 am (GMT+7)

Đối Tượng: Tất cả khách hàng 

Cách nhận thưởng : Tự động

   1. Khuyến mãi này là của nhà cung cấp Play’n GO và chỉ áp dụng cho 1 số game nhất định (không bao gồm Game Bàn Chơi) từ nhà cung cấp Play’n GO.
   2. Khuyến mãi sẽ có 4 giải đấu trong thời gian khuyến mãi. Mỗi giải đấu sẽ bắt đầu vào 20:00 (GMT+7) ngày đầu tiên của mỗi tháng.
Giải Đấu Thời Gian (GMT+7)
1 20:00 ngày 09/02/2024 – 20:00 ngày 23/02/2024
2 20:00 ngày 01/03/2023 – 20:00 ngày 15/03/2024
3 20:00 ngày 01/04/2023 – 20:00 ngày 15/04/2024
4 20:00 ngày 01/05/2023 – 20:00 ngày 15/05/2024
   1. Tổng giải thưởng sẽ được phân bổ đến 500 thành viên đạt yêu cầu hợp lệ, theo bảng sau:
Thứ Hạng Giải Thưởng VND
1 1  357,030,000
2 1  202,317,000
3 1  119,010,000
4 1  59,505,000
5 1  35,703,000
6 đến 10 5  23,802,000
11 đến 20 10  11,901,000
21 đến 40 20  9,520,000
41 đến 100 60  4,760,000
 101 đến 200 100  2,380,000
201 đến 350 150  952,000
351 đến 500 150  238,000
 Tổng Trị Giá Giải Thưởng 500  1,904,085,000
   1. Thứ hạng cao nhất sẽ được xác định bẳng tổng điểm của từng thành viên, được tính bằng tổng số điểm cao nhất đạt được trong mỗi game thành viên chơi trong thời gian khuyến mãi.Chỉ tiền thắng từ cược thường và cược miễn phí được tính vào điểm của bạn. Bất kỳ khoản thắng jackpot nào sẽ không được tính.
Điểm = Số tiền thắng / Số tiền cược.
Ví dụ: Trong Chương trình khuyến mại, thành viên A có tiền cược tích lũy số tiền cược như sau vào ngày 1 

 • Cược trò chơi “Rise of Olympus”, Tiền cược VND 30,000; Thắng 450,000; Điểm = (450,000/30,000) = 15. 
 • Cược trò chơi “Rise of Olympus”, Tiền cược VND 30,000; Thắng 300,000 từ cược miễn phí. Điểm = (300,000/30,000) = 10. 
 • Cược trò chơi “Rise of Olympus”, Tiền cược VND 30,000; Thắng 600,000 từ cược miễn phí. Điểm = (600,000/30,000) = 20.
 • Cược trò chơi “Rise of Olympus” với VND 30,000; Thắng 900,000 từ jackpot. Điểm = 0.
Ngày/Game  Rise of Olympus  Moon Princess  Tome of Madness Big Win Cat
Ngày 1 15 Điểm 10 Điểm 20 Điểm 25 Điểm
Ngày 4 10 Điểm 0 Điểm 0 Điểm  30 Điểm
Ngày 15 20 Điểm 5 Điểm 10 Điểm  10 Điểm
Ngày 20 (Ngày Cuối)  0 Điểm 15 Điểm 0 Điểm  0 Điểm
Điểm cao nhất/Game 20 Điểm 15 Điểm 20 Điểm 30 Điểm

   Tổng điểm các cược liên quan hợp lệ thành viên A = 15 + 20 +20 +30 = 85 Điểm

  1. Khuyến mãi chỉ tính các game chơi thật, không bao gồm các game chơi thử. 
  2. Số tiền cược tối thiểu hợp lệ là VND 12,500
  3. Bảng xếp hạng sẽ xuất hiện tại thanh điều hướng phía trên màn hình trong mỗi game, cung cấp dữ liệu điểm số và thứ hạng tại thời điểm thực tế; giúp người chơi có thể tự mình truy cập bất cứ lúc nào.
  4. Bảng xếp hạng và thanh điều hướng sẽ được hiển thị trong trò chơi trong vòng 48 giờ sau khi sự kiện kết thúc. 
  5. Bảng xếp hạng sẽ hiển thị 500 người chơi hàng đầu và vị trí hiện tại của thành viên (được biểu thị là “BẠN”), bất kể bạn có đang ở ngoài top 500 hay không.
  6. Play’n Go reserves có quyền đơn phương thay đổi các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi này và bất kỳ quyết định nào liên quan đến gói giải thưởng và người thắng giải đều là quyết định cuối cùng. 
  7. V9Bet có quyền chấm dứt, tạm dừng hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này, khấu trừ bất kỳ khoản tiền thưởng nào đã được ghi có, thu hồi các khoản thắng cược có liên quan do vi phạm các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi, hoặc do hành vi cá cược cố ý gian lận và không phù hợp. 
  8. V9Bet có quyền chỉnh sửa các lỗi hoặc làm rõ thêm nội dung của chương trình vào bất kỳ lúc nào nhằm nâng cao giá trị chương trình khuyến mãi và trải nghiệm của khách hàng; hoặc hủy chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào do các quy định hoặc yêu cầu pháp lý.